LUTY – WRZESIEŃ 2023

W 2023 roku, w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika zorganizowane zostanie w Polsce wyjątkowe wydarzenie – Światowy Kongres Kopernikański. Głównym jego celem jest przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego uczonego i astronoma, a także jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki.

Organizatorami Kongresu są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Ze względu na bogate i wciąż żywe oraz rozwijane tradycje kopernikańskie w tych ośrodkach Kongres będzie miał formułę kroczącą. Obrady będą odbywały się kolejno w Toruniu, Krakowie i Olsztynie i z powrotem w Toruniu. Oficjalne otwarcie obrad zaplanowano na 19 lutego 2023 roku w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i jednocześnie święto toruńskiego uniwersytetu.

W każdym z wymienionych miast zorganizowane zostaną sekcje tematyczne skierowane do poszczególnych grup badaczy. Do Krakowa (24–26 maja 2023 r.) zaproszono ekonomistów, filozofów oraz badaczy historii tych dyscyplin. Olsztyńskie obrady (21–24 czerwca 2023 r.) skupią się na biografii wielkiego astronoma, a także muzeach mu poświęconych. Toruńska część Kongresu (12–16 września 2023 r.) zgromadzi historyków, kulturoznawców, literaturoznawców i historyków sztuki zainteresowanych miejscem Mikołaja Kopernika w szeroko rozumianej kulturze, a także astronomów i historyków astronomii oraz przedstawicieli nauk medycznych, i będzie jednocześnie zakończeniem tego wyjątkowego wydarzenia.

Światowy Kongres Kopernikański, organizowany z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a także Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, został zainaugurowany 19 lutego w Toruniu, mieście gdzie Kopernik przyszedł na świat i dorastał. W maju obrady przeniosły się do Krakowa, gdzie studiował, a w czerwcu do Olsztyna – serca Warmii, z którą uczony związany był przez ostatnie 40 lat swojego życia. We wrześniu Kongres powrócił do Torunia, gdzie 15 września miał swój uroczysty finał.

Podsumowanie oraz relacje z wydarzenia znajdują się na Portalu informacyjnym UMK.


Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Komitet Honorowy

Komitet Organizacyjny

Organizatorzy

Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Patroni medialni

Kontakt

Inauguracja: kongres@copernicus2023.pl
Kraków: krakow@copernicus2023.pl
Olsztyn: olsztyn@copernicus2023.pl
Toruń: torun@copernicus2023.pl
W czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego w dniach 12-16 września 2023 r. odbędzie się również 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA, https://www.pta.edu.pl). W roku 2023 PTA obchodzi 100-lecie swojego istnienia.