LUTY – WRZESIEŃ 2023

W 2023 roku, w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika zorganizowane zostanie w Polsce wyjątkowe wydarzenie – Światowy Kongres Kopernikański. Głównym jego celem jest przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego uczonego i astronoma, a także jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki.

Organizatorami Kongresu są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Ze względu na bogate i wciąż żywe oraz rozwijane tradycje kopernikańskie w tych ośrodkach Kongres będzie miał formułę kroczącą. Obrady będą odbywały się kolejno w Toruniu, Krakowie i Olsztynie i z powrotem w Toruniu. Oficjalne otwarcie obrad zaplanowano na 19 lutego 2023 roku w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i jednocześnie święto toruńskiego uniwersytetu.

W każdym z wymienionych miast zorganizowane zostaną sekcje tematyczne skierowane do poszczególnych grup badaczy. Do Krakowa (24–26 maja 2023 r.) zaproszono ekonomistów, filozofów oraz badaczy historii tych dyscyplin. Olsztyńskie obrady (21–24 czerwca 2023 r.) skupią się na biografii wielkiego astronoma, a także muzeach mu poświęconych. Toruńska część Kongresu (12–15 września 2023 r.) zgromadzi historyków, kulturoznawców, literaturoznawców i historyków sztuki zainteresowanych miejscem Mikołaja Kopernika w szeroko rozumianej kulturze, a także astronomów i historyków astronomii oraz przedstawicieli nauk medycznych, i będzie jednocześnie zakończeniem tego wyjątkowego wydarzenia.

19 lutego, dokładnie w 550. rocznicę narodzin Mikołaja Kopernika, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zainaugurowany został Światowy Kongres Kopernikański. To najważniejszy akcent obchodów Roku Kopernika.

Podsumowanie uroczystości inaugurujących Światowy Kongres Kopernikański.

Krakowska część Światowego Kongresu Kopernikańskiego odbędzie się już za dwa miesiące: 24-26 maja 2023 r. W programie znajdą się sekcja filozoficzna "Dziedzictwo kopernikańskie" oraz sekcja ekonomiczna "Wokół pieniądza", której celem jest przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika "Monetae cudendae ratio", poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej.

Rejestracja na wydarzenie: bit.ly/SKK_Krakow

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Komitet Honorowy

Komitet Organizacyjny

Organizatorzy

Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Patroni medialni

Kontakt

Inauguracja: kongres@copernicus2023.pl
Kraków: krakow@copernicus2023.pl
Olsztyn: olsztyn@copernicus2023.pl
Toruń: torun@copernicus2023.pl
W czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego w dniach 11-15 września 2023 r. odbędzie się również 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA, https://www.pta.edu.pl). W roku 2023 PTA obchodzi 100-lecie swojego istnienia.